તાજા ખબર

  • શનિ ની સાડા સાતી જાતકના જન્મ સમયે ચંદ્ર જે રાશીનો હોય તે રાશિથી ગોચર શનિ જ્યારે બારમી રાશિમાં, ચંદ્ર્નીજ રાશિમાં તથા ચંદ્ર ની રાશિથી બીજી રાશિમાં ભ્રમણ કરે છે ત્યારે જે તે  જાતકને  શનિની સાડાસાતી લાગુ પડી કહેવાય છે.દા .ત.  જો તમારા જન્મ સમયે ચંદ્ર મેષ રાશિમાં હોય તો જયારે જયારે ચંદ્ર મીન, મેષ અને વૃષભ રાશિમાંથી પસાર થાય ત્યારે ત્ય ...
    Posted Jun 18, 2016, 5:38 PM by Vikram Pancholi
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »

https://sites.google.com/site/gujjujyotish/update


GuruGochar