અદભૂત રમલ સારણી

ચિંતાજનક સ્થિતિમાં સહાયક
 
 ( ખાસ નોંધ :  જે તે બાબત માટે ફક્ત એક વાર જ ઉપયોગ કરવો.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

અંક ૧૧૧

 
 
 
 
 
 
તમારી મનોકામના પૂર્ણ થશે.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
તમે જે નિર્ણય લઈ રહ્યા છો તેના પર ફરી એક વાર વિચાર કરો.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


અંક ૧૧૩

 

 
 
 
 

મહેનત કરીને કમાયેલું અને વ્યય થઈ ગયેલું ધન પ્રાપ્ત થશે.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અંક ૧૧૪

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ધૈર્ય, વિશ્વાસ, બુદ્ધિ અને વિવેકથી કામ લેવું પડશે.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અંક ૧૨૧

 
 
 
 
 
 
 
 
આચરણ સારું રહે અને ખરાબ લોકોની સંગતિ ન કરી બેસો તે ધ્યાન રાખવાની હાલમાં ખાસ જરૂરી લાગે છે .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અંક ૧૨૨

 
 
 
 
 
 
 
 
શુભ સમય જલદી આવશે. ઈશ્વરની ઉપાસના કરો.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અંક ૧૨૩

ઠંડા મગજથી વિચારો, વિપત્તિઓને નિમંત્રણ મળે તેવું ન થઇ જાય તે કાળજી રાખવી જરૂરી છે.
 
સંકટ-નાશન-ગણેશસ્તોત્રનો
પાઠ કરો.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અંક ૧૨૪

 

 

 

પરિસ્થિતિને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરો.સંતોષ જેવું અન્ય કોઈ ધન નથી તે ઉક્તિ યાદ કરાવે તેવા અનુભવ થશે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અંક ૧૩૧

 

 

 

મહેનત કે પ્રયત્નો જ સાચા છે. માટે કલ્પનામાં ન રાચશો.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અંક ૧3૨

 
 
 
 
 
 

 

વર્તમાનમાં જીવવાનો પ્રયત્ન કરો અને ચિંતાને છોડી દો.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અંક ૧33

 

 

 

છેવટે તમે અનુભવશો કે અટલ આત્મવિશ્વાસનું ફળ મીઠું હોય છે.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અંક ૧3૪

 

 

 

 

 

 સત્ય અને ઇમાનદારીને છોડ્યા વિના ભવિષ્યનું નિર્માણ કરવાનું હાલમાં તમારા હાથમાં છે.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અંક ૧૪૧

 

 

શુભ સમય તમારા દરવાજે આવીને ઊભો છે.
 
ઓમ ગં ગણપતયે નમઃ
મંત્રનો જપ કરો.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

અંક ૧૪૨

 
 
 
 
 
સારા કે માઠા કર્મનું ફળ ભોગવવું જ પડેછે.
 
માટે ખરાબ  વિચાર ન કરો. રુદ્રાષ્ટકનો પાઠ કરો.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અંક ૧૪3

 

 

 

નિંદા, કુસંગતિથી દૂર રહીને ન્યાયપ્રિય તરીકે જીવન જીવવા નો સમય છે . ચોક્કસ સફળ થશો.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અંક ૧૪૪

 

 

 

પરિસ્થિતિ તમને લાલાચ પાછળ ન દોડાવે તેવી છે. તેથી સાવધાની રાખવી. 
પ્રમાણીકતાથી કામ કરશો તો ધન-માન મળશે જ .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અંક ૨૧૧

 

 

સમજી-વિચારીને કાર્ય કરો નહિતર પસ્તાવાનો વારો આવશે.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અંક ૨૧૨

 

 

 

ધન-સંપત્તિ મળવાનો યોગ છે. શ્રીસૂક્તનો પાઠ કરો.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

અંક ૨૧3

 

 

 

ઘરમાં સુખ-સમૃદ્ધિ તથા જીવનમાં કોઈ શુભ કાર્ય થનાર છે.
'સર્વ મંગલ માંગલ્ય...'
મંત્રનો જપ કરો.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

અંક ૨૧૪

 

 

દિવસેને દિવસે પ્રગતિ થશે. ગરીબ-જરૂરિયાતમંદ લોકોની સેવા કરો.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અંક ૨૨૧

 

 

દેખાડો, ખોટું પ્રદર્શન, મહત્ત્વકાંક્ષાની ચક્કરમાં ન પડશો. તેનાથી અહિત થશે.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

અંક ૨૨૨

 

 

 

 

ગરીબ લોકોની સેવા કરો. તમારી સામે ભાગ્ય સ્વયં આવશે.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અંક ૨૨3

 

 

દુર્ગા સપ્તશતીનો પાઠ કરો.
કાર્ય જરૂરથી સિદ્ધ થશે.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અંક ૨૨૪

 

 

 

કસોટી વાળો સમય આવી રહ્યો છે.  
ગજેન્દ્ર-મોક્ષનો પાઠ કરો.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અંક ૨3૧

 

 

 

પૂરું મન લગાવીને કાર્ય કરો. સફળતા મળશે.
ભગવાન વિષ્ણુના મંદિર પર પીળી ધ્વજા ચઢાવો.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

અંક ૨૩૨

 

 

મનને નિયંત્રણમાં રાખો. નહિતર મુશ્કેલીઓ આવશે.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અંક ૨૩3

 

 

ઈશ્વરનું નામ લો, વિપત્તિ ટળી જશે.
કૃષ્ણાય વાસુદેવાય હરયે પરમાત્મને । પરીણતઃ ક્લેશ નાશાય ગોવિન્દાય નમો નમઃ ।।
 
મંત્રનો જપ કરો.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

અંક ૨૩૪

 

તમારો મિત્ર કે સાથી વફાદાર છે. વિશ્વાસ કરો.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અંક ૨૪૧

 

 

મિત્રો કે જે તમારો પર જોર કરે છે તેમનાથી દૂર રહો.
કારણ કે લાગ જોઈને તે નુકસાન કરશે
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અંક ૨૪૨

 

 

નિરાશ થવાની જરૂર નથી. ગણેશ સહસ્ત્રનામનો જપ કરો.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અંક ૨૪3

 

 

 

 

ભાગ્ય પરિવર્તનનો સમય પાકી ગયો છે. સમૃદ્ધિ મળશે. મહાલક્ષ્મી અષ્ટકનો પાઠ કરો.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અંક ૨૪૪

 

 

તમે જે કાર્યમાં લાગ્યા છો તેને વિવેક-બુદ્ધિથી કરો. તેમાં સંપૂર્ણ સફળતા મળશે.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અંક 3૧૧

 

 

 

ભાગ્યના ઉદયનો સમય આવી ગયો છે. બધા જ પ્રયત્ન સફળ થશે.
 
શ્રી મહાલક્ષ્મીની સાધના કરો.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અંક ૩૧૨

 

 

 

લોકો તમારો લાભ ઉઠાવી રહ્યા છે. સાવધાન રહો.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અંક 3૧૩

 

 

 

દુ:ખ અને પીડાથી છૂટકારો નજીક છે... ધૈર્ય ચુકતા નહિ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અંક 3૧૪

 

 

 

 

 

 

ખરાબ વિચારોને મનમાંથી કાઢી નાખો તો જ ભાગ્યશાળી બનશો.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 

 

 
 

અંક 3૨૧

 
 
 
 
અનુકુળ સમય આવવાની રાહ જુઓ. પ્રચુર માત્રામાં ધન પ્રાપ્ત થશે.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

અંક 3૨૨

 

 

 

નવું સાહસ ન કરશો. સમય યોગ્ય નથી.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અંક 3૨૩

 

 

 

 

તમારી તબિયતની કાળજી રાખવી હાલ ખાસ જરુરી છે .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અંક 3૨૪

 

 

 

તમારો ભાગ્યોદય તમારા જન્મસ્થાને હશે. માટે જન્મસ્થાનથી દૂર જવાની જરૂર નથી .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અંક 3૩૧

 

 

 

તમારા શત્રુઓ તમારું અહિત કરવાનો પ્રયત્ન કરશે.
હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ રોજ કરો.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

અંક 3૩૨

 

 

 

 

ખોટી શંકા કે સંદેહને મનમાંથી કાઢી નાખો તો કાર્ય સિદ્ધ થશે.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

અંક 3૩૩

 

 

 

 

તમે પરિવર્તન ઇચ્છતા હો તો સજ્જન રહી કાર્ય કરો તેના પરિણામ સુખદ અને શુભ હશે.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અંક 3૩૪

 

 

હાથમાં લીધેલ યોજનામાં મન પરોવીને કાર્ય કરો. સફળતા જરૂર મળશે.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અંક 3૪૧

 

 

 

શત્રુઓથી ડરશો નહીં.
સત્યની જીત થશે.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અંક 3૪૨

 

 

ભૌતિક વસ્તુઓ ક્ષણભંગુર છે.
માત્ર ભૌતિક સાધનો ની પ્રાપ્તિ ને જ જીવવાનનું ધ્યેય ન બનાવી દેતા. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અંક 3૪૩

 

 

કૂવો ખોદનાર માટે ખીણ ન ખોદશો એટલે કે જે પણ તમને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યો હોય, તેને મારશો નહીં, ધુત્કારશો નહીં. તેમને સજા કરવાનું કામ તમારું નથી.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અંક 3૪૪

 

 

 

તમે હવેથી ઈશ્વરની કૃપાપાત્ર બનશો.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અંક ૪૧૧

 

 

 

 

ધનસંપત્તિમાં વૃદ્ધિ થશે.
આદર્શ જીવન જીવશો.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અંક ૪૧૨

 

 

 

 

વ્યવહારશીલ બનવાની જરૂર છે.
કાર્ય પૂર્ણ થશે.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અંક ૪૧૩

 

 

 

 

વ્યર્થ જોખમ ઉઠાવવા જેવું નથી.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અંક ૪૧૪

 

 

 

પોતાના નિર્ણય જાતે લો,
ઉત્તમ રહેશે.બીજા કદાચ તમને ઉંધા રસ્તે વાળવા પ્રયાસ કરશે.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

અંક ૪૨૧

 

 

 

તમે સમૃદ્ધશાળી બનશો.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

અંક ૪૨૨

 

 

 

 

જે થઈ ગયું છે તેનું દુઃખ ખંખેરી ને ફરી પાછા પોતાના કાર્યમાં લાગી જાઓ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અંક ૪૨૨

 

 

 

 

જે થઈ ગયું છે તેનું દુઃખ ખંખેરી ને ફરી પાછા પોતાના કાર્યમાં લાગી જાઓ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અંક ૪૨૩

 
તમે ખરેખર સૌભાગ્યશાળી છો, હંમેશાં શુદ્ધ આચરણ રાખો.
સફળ થશો.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અંક ૪૨૪

 

 

 

 

 

વિપત્તિ આવનારી છે. વિષ્ણુ-સહસ્ત્રનામનો પાઠ કરો.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

અંક ૪૩૧

ઉતાવળાપણાથી દૂર રહો.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અંક ૪૩૨

સમય અનુકૂળ અને શુભ છે. લાભ લેવાથી ભવિષ્ય શ્રેષ્ઠ બનશે.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અંક ૪૩૩

 

 

 

 

 

થોડાક સમયમાં સમય અનુકૂળ બનશે.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

અંક ૪૩૪

યોગ્ય સમયે મિત્રો કામ આવશે.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

અંક ૪૪૧

 

 

 

 

 

 

એકાએક ભાગ્ય બદલાશે. ઈશ્વરની ઉપાસના કરો.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અંક ૪૪૨

 

 

 

 

તમે સજાગ હશો તો શત્રુઓ પર વિજય મેળવશો.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અંક ૪૪૩

 
 
તમારા ભાગ્યમાં પરિવર્તન આવશે.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અંક ૪૪૪

જો તમે સારું ભાગ્ય ઇચ્છતા હો તો પાછું વળીને ન જોશો. સફળતા દોડીને પાસે આવશે.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
તમને કોઈ બાબતની ચિંતા હોય અને તે બાબતનું કેવું ફળ મળશે તે જાણવું હોય તો :

૧.    પહેલા જે તે બાબત વિષે મનમાં ચિંતન કરો.

૨.    તમને તમારા પ્રશ્ન નો ઉકેલ મળે તે માટે તમને ઈશ્વરના જે સ્વરૂપમાં શ્રદ્ધા હોય તેમને યાદ કરી પ્રાર્થના કરો
 
૩.    પૂરી શ્રદ્ધા થી બાજુના કોષ્ટક માંથી એક અંક ઉપર ક્લિક કરો.